У оквиру овог курса биће обрађене следеће наставне теме:

- Физика атомског језгра

- Елементарне честице

- Основи астрономије