У трећем разреду изучавају се следеће наставне теме:

·         Увод у физиологију

·         Динамичка организација ћелије

·         Преглед и категоризација органских система