У оквиру овог курса биће обрађене следеће наставне теме:

- Електростатика

- Стална електрична струја

- Магнетно поље