Циљ предмета Рачунарство и информатика у другом разреду гимназије је „стицање знања, овладавање вештинама, формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву“.


Драги ученици,

На овом курсу ћете наћи сва потребна упутства, материјале, лекције, линкове, тестове ... који ће вам помоћи да успешно усвојите знања и вештине планиране наставним програмом предмета Рачунарсрво и информатике за други разред гимназије општег смера