„Не опстају само најјачи припадници једне врсте, нити најинтелигентнији, него они који се најбоље прилагођавају променама“
Чарлс Дарвин

 

У првом разреду изучаваћемо следеће наставне теме:

  •   БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА НАУКА
  •   ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
  •   БИОЛОШКИ МАКРОМОЛЕКУЛИ
  •   ЋЕЛИЈА - ГРАЂА И ФУНКЦИЈА
  •   ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ
  •   ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ